Home

FrydenDal-11

Frydendal ejerforening 6200 Aabenraa

FrydenDal-11

FrydenDal-11 er et lejlighedskompleks, bygget i 1974 og 2012 med 117 ejerlejligheder, nogenlunde ligeligt fordelt på ejer og udlejningslejligheder

Ejerforhold

 

Ejendommens ejes og drives juridisk af

 

" Ejerforeningen FrydenDal-11"

 

Bestyrelse.

Erik Skifter Andersen (fmd)

Birte Schultz

Karin Normann Witt

Per Horup

Tommy Jensen

Gorm Holten

 

Henvendelser vedrørende ejendommen

skal ske til formanden, på 74 62 43 83

ejerforeningen@frydendal-11.dk

 

 

Beboerforhold

 

Forhold af fælles interresse for

ejere og lejere varetages af

 

" Beboerforeningen FrydenDal-11"

 

 

Bestyrelse

Inger Grenzlikovski.

Birgit Hansen

Kjeld V. Jessen

Kaj Niemann

Bjarne Kock (fmd)

 

Henvendelse Beboerforeningen

bebo-1@frydendal-11.dk

Administration

 

Ejendommens administration

samt økonomi varetages af

 

Horup Boligcentrum A/S

 

Henvendelser vedrørende

ejendommens økonomi mv, til

administrator på 73 62 62 00

 

 

Håndbog for hjertestarter

 

Klik på billed

Alfabetisk indholdsregister