BygningB2012


BygningsbestemmelserDa ejendommen er underlagt såvel lovgivning som kommunale forordninger, skal følgende retningslinjer overholdes.


Ved renovering af lejligheden skal administrationen kontaktes og orienteres om arbejdes art og omfang for at sikre at bygningsbestemmelser overholdes. Af hensyn til bygningens arkitektoniske fremtoning må der ikke foretages forandringer der er synlige udefra.


Vinduer: Ved ønske om renovering eller udskiftning af vinduespartier skal administrationen kontaktes med hensyn til vinduernes form, rammebredde og farve. Leverandørvalg er frit, men tegning skal godkendes af administrationen.  De udvendige rammer skal overholde den fælles farvekode klik her: farvekode


Markiser: Farvevalg ved opsætning af markiser skal overholde de af bestyrelsen fastlagte standarder, der oplyses hos administrationen


Altaner: Medens bræddebelægningen på terrassen er ejerens ansvar, så er den underliggende papbelægning ejerforeningens ansvar og evt. fejl anmeldes hurtigst muligt til administrationen.


Ved planer om renovering eller udskiftning af bræddebelægningen anmoder vi om at foreningen kontaktes, så vi har mulighed for at konstatere papbelægningens tilstand og evt. foretage reparation.


Der må ikke opsættes faste vindafskærmninger, der er synlige fra området.


Ekstra belysning, der opsættes midlertidigt i forbindelse med jul ol. skal være hvidt og holdes indenfor kummekanten eller 1/2 meter fra murkant.


Plantebevoksning. Bevoksningen i plantekummerne skal pr. 1.4 holdes under øverste gelænderkant.


Entredøre: Der må ikke ændres på farver på gang areal eller udvendig dør.


Nøgler: Reservenøgler kan bestilles hos Aabenraa Låseteknik, Vestvejen 151,

Alle nøgler er underlagt ejendommens nøglesystem og nøgler kan kun bestilles af lejlighedens ejer mod fremvisning af legitimation eller af lejer ved fuldmagt fra udlejer.