Cykler

Opbevaring af cykler
For opbevaring af cykler disponerer ejendommens beboere over følgende lokaliteter


1.Cykelkælder med indgang ved indgang C.

Vi anmoder om, at cykler der sjældent anvendes placeres i det bagerste rum


2.Cyklestativer ud for blok D


3.Udgangsrummene i blok F og G.


Kun cykler, der tilhører beboere i ejendommen må stilles i lokaliteterne


El-cykler kan stilles i udgangsrummet ved blok F.


I spørgsmål vedrørende trehjulede cykler, knallerter og el-scootere  tages kontakt til bestyrelsen.


Alle cykler skal være tydeligt mærket med lejlighedsnummer

(eks. Lejl. F-078).