Depotrum G

Leje af ekstra depotrum i bygning G.


Som supplerende depotplads kan foreningen tilbyde ekstra opbevaringsplads i åbent depotrum

under blok G.


Lokalerne udlejes til ejere og beboere i ejendommen. Ved til- eller fraflytning kan

depotet lejes for en i hvert enkelt tilfælde aftalt periode.


Ved ønske om leje kontaktes administrationen telf. 73626200


Priser:
Lukkede og aflåselige rum: kr. 200 kr. m2 /år (Alm.: 4 m2 /år, Stor: 6 m2 /år)
Afmærket åbent areal: kr. 100 kr. m2 /år (Alm.: 4 m2 /år, Stor: 6 m2 /år)


Lejen opkræves en gang årligt i august måned.


Depotet er aflåst indenfor ejendommens nøglesystem. Ejerforeningen Frydendal-11

har intet ansvar for det der opbevares i depotrummene i bygning G, og hæfter kun

indenfor den gældende ejendomsforsikring, der ikke omfatter tyveri og hærværk.

Det er ikke tilladt at henstille benzindrevende maskiner, brandbare væsker, madvare,

dyrefoder eller andet spiseligt.

Hvis ikke der foreligger anden aftale løber depotlejemålet til det opsiges med en

måneds varsel. Det forventes, når ikke andet er aftalt, opsagt og tømt ved fraflytning.

Ved manglende rydning betales leje pr. påbegyndt måned, indtil arealet er afleveret i

ryddelig stand.

I øvrigt henvises til den i ejendommen gældende husorden.