Handy-klubben

Handyklubben

Handyklubben er en uformel frivillig gruppe af ejendommens beboere, der er interesseret i  fællesskab med andre at bidrage til ejendommens og grundarealets vedligeholdelse under hyggelige former.

Formålet er at opbygge et fællesskab, hvor alle er velkomne til at deltage efter lyst og behov og yde efter evne i det omfang interesse og fysik tillader det.

Klubbens aktiviteter er opbygget om et passende antal "havedage", hvor de interesserede starter dage med fælles morgenkaffe, og derefter hjælpes ad med at renholde havearealerne, understøttet af en lille forfriskning.

Derudover er der mulighed for interesserede for efter aftale at medvirke ved løsning af lettere individuelle arbejdsopgaver, småreparationer mv.


Interesserede kan få yderligere oplysninger ved henvendelse til

Kaj Blenner, lejl. 40,

tlf. 24801129

eller ved at møde frem på aktivitetsdagene.

.

.