Husorden2

HUSORDEN for bebyggelsen Frydendal 11, 6200 AabenraaHvis en ejendom med 117 boliger og 150-200 beboere skal fungere så alle føler sig godt tilpas, er det nødvendigt at have nogle spilleregler der i fagsprog kaldes en husorden.


Ejendommens husorden er udarbejdet i overensstemmelse med vedtægternes § 12

"Da det er af særlig betydning i ejendommen, at enhver af beboerne optræder på en sådan måde, at det ikke er til gene for de andre beboere, bestemmes det, at enhver beboer er pligtig til at overholde den af ejerforeningens bestyrelse fastsatte husorden eller de særlige pålæg, som afgives af bestyrelsen.


I tilfælde af, at en lejlighed udlejes til tredjemand, er ejeren forpligtet til at sikre sig, at denne pligt også overholdes af lejer, ved i lejekontrakten at indføje: "Lejer er forpligtet til at overholde den til enhver tid gældende husorden", samt at lejer modtager et eksemplar af den aktuelle husorden.


Dersom en beboer væsentligt tilsidesætter sådanne forskrifter eller i øvrigt misligholder sine forpligtelser over for ejerforeningen eller de øvrige medlemmer kan ejerforeningens bestyrelse pålægge ham at fraflytte lejligheden med 3 måneders varsel til den 1. i en måned".


Væsentligt er:

§ 11: - Ingen fordring af fugle på grund af rottefare

§ 17: - Husdyr er ikke tilladt (vedtægtsbestemt)


Derudover er det af generalforsamlingen besluttet

- at Privat åben ild på gangarealerne er forbudt (brandfare)


Vi  opfordrer alle til at læse husordenens bestemmelser igennem så der ikke opstår uoverensstemmelser på grund af manglende viden, samt at overholder spillereglerne på samme måde som man ønsker andre skal gøre det.