Interresse Gruppen

Foreningens opholdsstue stilles til rådighed for interessegrupper, der ønsker at afholde regelmæssige aktiviteter. Lokalerne stilles til fri disposition under følgende forudsætninger

at aktiviteten og aktivitetstidspunkterne er godkend af beboerforeningen og anført på liste i lokalet

at gruppens aktiviteter er åben for alle ejendommens beboere

at der ikke afholdes aktiviteter, når lokalet er lejet ud

at stuen afleveres opryddet og rengjort.


Godkendte grupper med angivelse af formål, tidspunkter samt kontaktperson skal være anført på en aktivitetsliste, der er opsat i opholdsstuen.

Ønske om oprettelse af en interessegruppe eller ændring af tider mv. rettes til formanden for beboerforeningen.