Parkering

Parkeringsforhold


Ejendommens parkeringsplads er privat område. Parkering er principielt for ejendommens beboere og deres gæsterCarporte:

De i alt 32 carporte er dels privatejede, dels til udlejning. Ønske om leje af carport rettes til administrationen telf. 73626200


Gæsteparkering

De i alt 12 parkeringspladser, der er markeret som "gæsteparkering", er naturligvis forbeholdt besøgende til ejendommens beboere. Det henstilles at fastboende ikke anvender disse undtagen for af- og pålæsninger samt parkering i kortere tid.


Behindrede kan mod synlig liggende handicapparkeringskort i forruden anvende de markerede handicappladser.


Hastighed begrænsning på 20 km/h samt vejafmærkning både med gul afmærkning samt fuldoptrukket hvid line bedes af hensyn til færdselssikkerheden overholdt. Hensættelse af køretøjer ved dobbeltstribe ud for indgang A bedes undgået.


Påhængsvogne og campingvogne.

Hensættelse af påhængsvogne, campingvogne og campingbiler, der ikke anvendes dagligt er ikke tilladt ud over 8 dage. I særlige tilfælde indhentes tilladelse hos ejerforeningen.

                                                                                                                                    Rettet 1/8-2018