Fejlmeldning

Fejlmelding


Anmeldelse af og udbedring af fejl og mangler i ejendommen.


I lejligheden:

Alt indenfor egen hoveddør er ejererens ansvar, så hvis du er lejer skal du kontakte din udlejer.


Hvis du er lejer hos Horup Bolig skal du kontakte administrationen på telf. 73626200

eller mail: post(at)horup.dk


Indvendig i bygningen.

Alt udenfor lejlighedens hoveddør er ejerforeningens ansvar. Vi beder alle medvirke til at fejl bliver rettet ved at anmelde dem.


Ved akutte fejl (ledningsbrud, elforsyning, elevatorstop m.v.) anmeldes disse inden for alm. kontortid Man-Torsdag 8:00-16:00 fredag 8:00 til 14:00 tlf: 73 62 62 00


Selvstænding rekvirering af serviceassistance, der påfører foreningen omkostninger,

vil blive debiteret den pågældende beboer.


Ved usikkerhed om, hvorvidt en fejl er ejer eller ejerforeningens ansvar skal foreningen kontaktes.Hvor der er fejl, der omfatter flere lejligheder, betaler Ejerforeningen fejlsøgning.


Udvendige anlæg:

Ønsker og spørgsmål vedrørende ejendommens udendørs anlæg lægges i ejerforeningens postkasse i indgang E.


Nøgler:

Problemer i forbindelse med tabte eller glemte nøgler er beboerens ansvar. Det anbefales at få placeret en reservenøgle enten i en nøgleboks udenfor entredøren eller hos naboen.


Reservenøgler købes hos Aabenraa Låseteknik, Vestvejen 151, telf. 74 62 43 44.

(Husk sygesikringsbevis som dokumentation). Lejere skal medbringe fuldmagt fra udlejer. Ved hjælp i forbindelse med tabte eller glemte nøgler betales efter firmaets gældende takst.