vinter

VintervedligeholdelseI overensstemmelse med de kommunale regler for private grundstykker saltes og sneryddes ejendommens køreveje og gangarealer således


Om morgen:  saltning/ snerydning er gennemført senest kl. 08.00.


Om eftermiddagen: saltning/snerydning er foretaget senest kl. 19.


For at forebygge situationer hvor saltning er nødvendig udenfor de aftalte periode, opsættes i vinterhalvåret saltbeholdere ved indgang C og E.