WC

Sanitære forhold.


Et af de store udfordringer i ejendomskomplekser er tilstopning af toiletter og nedløbsrør når toiletterne anvendes til andre formål end beregnet.


Vi opfordrer alle til, at der ikke smides vådservietter, hygiejnebind, duftevandsblokke, vatpinde, plastik, hår, kondomer med videre i toiletterne, idet det forårsager tilstopning af afløbene med deraf følgende ubehagelige gener.


Afløbsproblemer anmeldes snarest til lejlighedens ejer.


Dette link til Awros giver et godt indblik i, hvorfor disse effekter skal i affaldscontainerne:


Dagrenovation er den del af affaldet fra husholdningen, som ikke kan genanvendes, dvs. alt det, der ikke er udtrykkeligt nævnt ved genbrugscontainerne


Dagrenovation består af en vegetabilsk del, som indeholder f.eks.:

Affald fra grøntsager og frugt (herunder skræller, afskær m.m.)

Blomster og potteplanter

Kaffegrums og teblade inkl. filtre.


Øvrigt restaffald består f.eks. af:

Bleer, hygiejnebind osv.(emballeret i lukket pose)

Ikke-komposterbare madrester (kød, fisk, suppe, brød, kage m.m.)

Kadaver fra små dyr, f.eks. døde marsvin, fugle, fisk m.m.

Kattegrus (emballeret i lukket pose) og hundeposer

Køkkenrulle, servietter og vådservietter

Lamineret pap, f.eks. mælke- og juicekartoner   Sammensatte produkter

Snavset stanniol fra f.eks. indpakning af madvarer

Sod og aske (afkølet og emballeret i lukket pose)  Støvsugerposer (emballeret i lukket pose)

Strøelse fra kæledyr (emballeret i lukket pose).

Vådt og snavset emballage

Vådt og snavset papir og pap, f.eks. pizzapakker


Kemikalier skal afleveres på genbrugsstationen, medicinrester på apoteket