Administration

Administration


Ejendommen Frydendal 11 er et selvstændigt økonomisk ejer fællesskab med navnet "Ejerforeningen på adressen Frydendal 11, Aabenraa

"Foreningens nuværende vedtægter er fra 2012, hvor Aabenraa Kollektivhuset solgte deres del af ejerskabet til Horup Byg A/S

klik her: Frydendals historie

Fællesskabet er underlagt klik her: Ejerlejlighedsloven


Ejendommen består af 7 opgange fordelt på to boligblokke med i alt 116 lejligheder på 61 matrikler. Denne meget specielle fordeling er historisk bestemt, idet opgang A, B og C principielt udgør 1 matrikuleret lejlighed, der i 2013 er overtaget fra Aabenraa Kollektivhus af Horup Bolig og ombygget til i alt 47 ny renoverede lejligheder. 44 af disse er lejeboliger.


Opgang D-G er principielt uforandret siden bygningen blev opført, og indeholder i dag 69 lejligheder, der primært er private ejerlejligheder.


Ejerforeningens medlemmer omfatter alle, der står tinglyst som ejer af en eller flere lejligheder, og forholdet mellem ejerne reguleres af et sæt

klik her: vedtægter, der er lidt atypiske ud fra samme problemstilling som er nævnt ovenfor. De lejligheder der tilhører Horup Bolig er i vedtægterne omfattet af betegnelsen "lejlighed 1"


Beslutninger omkring ejendommen og dens økonomi tages på generalforsamlingen hvor hver enkelt lejlighed har en stemmeandel svarende til lejlighedsstørrelse. Ud af i alt 1000 andele udgør opgang A-C 386, hvoraf Horup Bolig repræsenterer 349. Opgang D-G udgør 614 ejerandele, hvoraf Horup Bolig repræsenterer 138.


Den daglige drift varetages af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse på 6 medlemmer

klik: bestyrelse. Bestyrelsens medlemmer oplyses ved en infomation på opslagstavlerne i indgang C og E.


Ejendommens administration forstås af  Horup Bolig på grundlag af en administrationsaftale. Henvendelser til administrationen på telf. 73626200 eller: post(at)horup.dk