Affald Miljoe


Affaldshåndtering


I et ejendomskompleks som Frydendal 11 gælder der en række særlige bestemmelser for, hvorledes beboerne kommer af med deres affald. Disse bestemmelser er ikke fastsat af ejendommens ledelse men af den kommunale genbrugsvirksomhed ARWOS.


Genbrugsselskabet er egentlig ligeglad med om vi overholder disse bestemmelser, de lader bare de fyldte affaldscontainers stå, indtil en eller anden finder på at sortere indholdet korrekt.


Det har derfor stor betydning for fællesskabet, at vi alle overholder reglerne og placerer vores affald i de korrekte containere,


Læse mere om reglerne i Arwos håndbogen


Hvis der er fortolkningsspørgsmål i forhold til reglerne, kan du få en vejledning fra ARWOS på:  Tips til affaldssortering


Genbrug

Den enkelte beboer er selv ansvarlig for alle ting, haveaffald mv., der ikke er anvist til ejendommens affaldscontainers køres på genbrugsstationen.

Hvis der er nogen der har problem med transporten henvises til opslag vedrørende nabohjælp.