Lokale4bestil


Brug af fælleslokaler


Ejere og beboere i ejendommen kan disponere over et todelt opholdslokale med tilhørende anretter køkken.


Lokalerne er beliggende ved indgang C og omfatter Opholdsstue, mødelokale, køkken, terrassen med granitmøbler


Opholdsstuen er til dagligt brug for alle beboere og ejere, der er i besiddelse af en systemnøgle. Dog skal udleje af lokalet i forbindelse med personlige betalte arrangementer samt faste møder i beboerklubber respekteres. klik: Kalender


Efter gældende aftale kan opholdsstuen benyttes af beboere til faste aktiviteter hvor alle beboere har adgang. De faste aktivitetsperioder er angivet på liste i opholdsstuen. klik: Interessegrupper.


Lokalerne udlejes efter aftale og forudgående reservation til beboere og ejere. Lokalet lejes ved at kontakte foreningens administration på telf. 73626200. På klik: Kalender kan det kontrolleres om lokalet er ledigt


For yderligere information om lejebetingelser, priser mv. klik: Fælleslokaler